Demontering

En mekanisk service begynner med demontering av hele uret.

Lenken eller remmen blir tatt av kassen, baklokket blir åpnet og urverket blir tatt ut. Kassen blir deretter fullstendig demontert (den består av mange komponenter som pakninger, foringer og deler i kronen). Dersom lenken består av flere deler blir også denne fullstendig demontert.

Til slutt blir selve urverket demontert. Et urverk består som regel av mellom 100 og 300(!) deler.

Rengjøring

Den demonterte kassen, lenken og låsen blir lagt i ultralydbad for grundig rengjøring. Alle delene i urverket blir plassert i en spesiell rensekurv og hver eneste del blir deretter renset med ultralyd i forskjellige spesialvæsker. Dette fjerner støv, gammel olje og avleiringer som følge av inntørket olje og deler som er blitt slitt.

Alle delene blir deretter tørket over varme slik at urmakeren sitter igjen med helt rene og tørre deler.

Montering og smøring

Den kanskje viktigste og mest tidkrevende delen av servicen er smøring av urverket etterhvert som det blir montert. Et gjennomsnittlig urverk bruker minimum 4 forskjellige spesialoljer på over 50 punkter. Hensikten med smøring er å minimere friksjon og hindre slitasje av delene. Punktene er små, og en helt nøyaktig mengde olje må tilføres. For lite olje fører til at delene kan bli fortere slitt og etter hvert ødelagt. For mye olje kan føre til at oljen flyter fritt i verket, som kan føre til at uret går unøyaktig. Noen punkter krever en tynn nål og mikroskop!

Alle delene blir nøye gjennomgått og erstattet ved behov, og vi benytter oss kun av originale deler. Fjæren som lagrer energi i verket blir alltid byttet.

Kalibrering

Hjertet i et mekanisk ur er balansefjæren. Den svinger over 690.000 ganger hver eneste dag. Det blir over 251 millioner ganger hvert år!

For å sikre høyest mulig grad av nøyaktighet justerer urmakeren balansen og tester nøyaktigheten elektronisk. Når urmakeren er fornøyd med resultatet, blir uret observert over flere dager gjennom simulatortesting. På den måten sikrer vi at uret ditt går så nøyaktig som mulig.

Polering

Det er ikke bare urverket som får kjenne på urmakerens entusiasme for perfeksjon. Kasse, lenke og lås blir med høy presisjon polert slik at utsiden av uret står i stil med verket. Alle små riper og hakk blir etter beste evne utvisket uten å fjerne for mye materiale for å gjenskape urets oprinnelige finish.

Trykktest

Først blir kassen montert og alle pakninger, samt kronen og halsen, blir byttet.

Vi benytter oss av en trestegsprosess som innebærer en vakumtest, en kompresjonstest og kondenstest. Dette vil avsløre eventuelle lekkasjer eller tegn til fuktighet i kassen.

Kvalitetskontroll

Gjennom hele serviceprosessen blir uret utsatt for tester. Den siste kvalitetskontrollen gjør vi for å forsikre oss om at gangreserve, gangnøyaktighet og urets utseende møter fabrikkens og våre egne høye standarder.

En full service utgjør en hel dags arbeid. Men så er også klokken tatt hånd om på beste måte.

Garanti

Når uret ditt har vært gjennom en full service, følger det med en 24 måneders garanti på jobben som er gjort.